Tuyển Dụng Trưởng Phòng Nhân Sự

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Nhân Sự

1. Mô tả ng việc:

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

2. Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ nội quy ng ty;

3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

4. Lập ngân sách nhân sự.

5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của ng ty.

6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

7. Tổ chức và thực hiện ng tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của ng ty.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong ng ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của ng ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của ng ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho ng ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của ng ty, xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của ng ty.

12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

13. Tham mưu các vấn đề có liên quan đến pháp lý của ng ty;
14. Tham mưu cho BGĐ về ng tác đào tạo tuyển dụng trong ng ty.

15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
16. Tham mưu cho BGĐ về ng tác hành chính của ng ty.
17. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong ng ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về ng tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về ng tác hành chánh.

2: Yêu cầu ng việc

– Nam/nữ tuổi từ 28-38

– Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

– Có khát khao được chứng tỏ năng lực bản thân và phấn đấu lên các vị trí cao hơn.

– Tốt nghiệp Đại học trở lên

– Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp.

3: Lương thưởng

Tổng thu nhập lên tới 25  – 50 triệu đồng/tháng

4: Chế độ

– Tháng nghỉ 4 ngày.

– Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

– Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong ng việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân

-Được đào tạo kỹ năng và tư duy liên tục để phát triển bản thân.

-Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

-Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong ng việc.

-Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa ng việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

5. Cách thức ứng tuyển: 

– Gửi CV qua email với tiêu đề: [Họ và tên – vị trí ứng tuyển] 

————————————————————————————-

🏢 Trụ sở chính: Số 32A Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

📞 Phòng Nhân sự: 0353337555

📧 Email: aleather.vn@gmail.com

🌐 Web: aleather.vn